måndag 14 augusti 2017

måndag, augusti 14, 2017
UTLÅNING AV LÄROMEDEL OCH SKÖNLITTERATUR I KLASSUPPSÄTTNING

UTLÅNING
Läroböcker finns i B107.  Klassuppsättningar av svensk skönlitteratur finns i B017 och engelsk skönlitteratur i B111. Läraren går med sina elever och lånar. För att inte alla ska låna samtidigt, finns en bokningskalender (“Boka tid i LC”) på intranätet. Klassuppsättningarna måste reserveras i förväg i en bokningslista (“Boka skönlitteratur”), som ni också hittar på skolans intranät. När eleverna lånar måste de ha lånekort med sig - de ska inte låna på varandras kort eller använda lärarens lånekort! Elever som saknar lånekort vänder sig till bibliotekarierna. Det är viktigt att varje bok som lämnar läromedelscentralerna lånas, eftersom den annars kommer att utlösa ett larm varje gång boken passerar in och ut i Mediateket.


ÅTERLÄMNING
Böcker som tillhör läromedelscentralerna är märkta med en särskild etikett för att de inte ska blandas ihop med Mediatekets böcker. Allt läromedel ska återlämnas i B107 och alla klassuppsättningar av skönlitteratur ska återlämnas i B111. Läraren ansvarar för att böckerna kommer på rätt plats, i rätt förråd. Observera att återlämningen sker klassvis. Välj "Lämna" på självutlåningsautomatens skärm.


ELEVER SOM BYTER SKOLA
Principen är att ingen elev skall skrivas ut utan att SYV först har säkerställt att allt material är återlämnat.


NYA BÖCKER
Samtidigt som nya böcker köps in meddelar beställande lärare ISBN-nummer, titel, antal samt lånetid (termins- eller årslån för läromedel, 8 veckor för skönlitteratur) till Jenny eller Teresia. Det är viktigt att detta görs i god tid så att bibliotekarierna hinner registrera böckerna i bibliotekssystemet och förbereda streckkoder, taggar samt LC-etiketter. När dessa är färdiga läggs de tillsammans med instruktioner till läraren, som ansvarar för att varje bok utrustas enligt instruktionerna.


GALLRING
Trasiga samt borttappade böcker gallras av bibliotekspersonalen. När läraren inte längre vill använda en lärobok måste den gallras från bibliotekssystemet. Även om eleven ska få behålla boken måste den tas bort ut systemet av bibliotekarierna. Annars får eleven påminnelser på boken. Om alla exemplar av en titel ska gallras lämnas ett exemplar av titeln till Jenny eller Teresia. Bibliotekarierna meddelar därefter läraren när det är OK att kasta resten av böckerna.


KRAV
Påminnelser skickas till elever som har försenade böcker. Första och andra påminnelsen skickas med e-post. Därefter markeras boken som fakturerad. Elever med fakturerade böcker blir stoppade från vidare lån. Återlämnas fakturerade böcker kan eleven åter låna. Försvunna böcker ersätts med ett schablonbelopp på 350 kr/bok.

FRÅGOR: besvaras av oss på biblioteket, via mejl eller via anknytning 465 72

0 kommentarer :

Skicka en kommentar