torsdag 14 april 2016

torsdag, april 14, 2016
Det är verkligen jätteroligt Pauliskolan fick även i år utmärkelsen skolbibliotek i världsklass.
DIK är den som utnämner och kriterierna är:
Ett skolbibliotek i världsklass:
  1. är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  2. samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  3. stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  4. stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  5. erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  6. har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:
  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  1. ger eleverna verktyg för källkritik
  2. lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  3. är navet i den digitala kunskapsskolan!

http://www.dik.se/skolbibliotek-i-varldsklass0 kommentarer :

Skicka en kommentar