måndag 10 augusti 2015

måndag, augusti 10, 2015


… påminn eleven att inte låta andra låna på deras lånekort!

Eleven är ansvarig för allt som står lånat på sitt kort, oavsett vem som använder boken. Eleven är också ersättningsskyldig om boken inte återlämnas.

… påminn eleven att slutföra lånet!

Det är viktigt att eleven avslutar varje lån med att skriva ut ett kvitto (fysiskt eller elektroniskt). Detta är en bekräftelse på att lånet genomförts korrekt.

… informera om att eleven måste hålla koll på sitt exemplar av boken!

Det förekommer att eleverna blandar ihop sina böcker med varandra. Varje bok har ett identitetsnummer, så det fungerar inte att lämna in någon annans exemplar i stället.

… ställ inte tillbaka böcker på hyllorna utan att lånet är avregistrerat!

Om en elev lämnar en bok direkt till dig och du ställer tillbaka boken på hyllan, står boken fortfarande kvar på elevens lånekort.

... om du har något problem och är på väg att bryta mot någon av dessa regler – vänd dig till bibliotekarierna!

Vi är generellt (om det vill sig väl…) både flexibla och hjälpsamma :).


0 kommentarer :

Skicka en kommentar