fredag 4 april 2014

fredag, april 04, 2014
2014 är Umeå (Sverige) och Riga (Lettland) europeiska kulturhuvudstäder.

På Kulturrådets hemsida kan man läsa att "Initiativet med Europeiska kulturhuvudstäder ingår i delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. Syftet med utnämningen av europeiska kulturhuvudstäder är att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa samt att bidra till att utveckla en ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa."
(Kulturrådet. Europeiska kulturhuvudstäder. http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nytt-program-2014-2020/Europas-kulturhuvudstader/ (hämtad 2014-04-04).

I Paulis Mediatek kan du låna en finfin, nyutkommen bok om Umeå, Umeå 1314-2014.


 

Information om Kulturhuvudstad 2014

0 kommentarer :

Skicka en kommentar