torsdag 13 mars 2014

torsdag, mars 13, 2014
FÖRSLAG PÅ LÄNKAR:


 UPPGIFT:
Gå in på de olika sidorna nedan. Granska dem och diskutera följande:
  • Vad  gör, enligt er, sidan pålitlig/inte så pålitlig?
  • Skulle ni använda den i ett skolarbete? Motivera.
Kommentera sedan varje sida för sig.
1. Den härKommentera här
2. Den härKommentera här
3. Den härKommentera här

0 kommentarer :

Skicka en kommentar