tisdag 1 oktober 2013

tisdag, oktober 01, 2013
Mediateket är skolbibliotek på Pauliskolan. Mediateket riktar sig till alla på skolan, oavsett om du går komvux, gymnasium eller arbetar här.

Här finns medier (fysiska och digitala) såsom böcker, tidskrifter, filmer och databaser inom alla möjliga ämnesområden. Mediateket har en tyst läsesal, datorer för informationssökning samt kopieringsmöjligheter.

Du söker efter medier i katalogen SELMA. I SELMA kan du även logga in på ditt bibliotekskonto och exempelvis förnya dina lån innan tiden går ut. Våra e-böcker (digitala böcker) lånar du i eLib med ditt lånekort. Du kan låna e-böcker hemifrån (här kan du se en film om hur man lånar e-böcker).

ÖPPETTIDER
Måndag - fredag 9 - 16. För avvikande öppettider se vår blogg

MEDIATEKET PÅ NÄTET
Vi abonnerar på flera databaser. De finns samlade på länksidan Vägvisaren.  Bloggen uppdateras regelbundet. I högerspalten finns en del nyttiga länkar.

LÄROMEDELCENTRALEN OCH B111
Skolans läromedel för gymnasieelever finns i B107.  Svensk och engelsk skönlitteratur i klassuppsättning finns i B111 (dessa kan lånas av både komvux och gymnasium). När man söker i SELMA ser man dessa böcker på avdelningen "Pauliskolan: Läromedelscentral". Observera att du bara kan låna av dem tillsammans med din lärare. För mer information om läromedelsutlåning, se detta inlägg.

Hur du som lärare kan samarbeta med oss (några exempel) 
INFORMATIONSSÖKNING, KÄLLKRITIK
I samband med en aktuell skoluppgift erbjuder bibliotekarierna en lektion med fokus på att söka och värdera information. Lektionen kan fungera som en introduktion till en uppgift eller som vägledning under informationssökningsprocessen. Avstamp tas i kursens/kursernas kunskapskrav.  Prata med oss i god tid, helst senast två veckor innan önskat lektionstillfälle.

LITTERATURFÖRMEDLING
Mediateket erbjuder bokprat (valfri läsning, klassiker, temaläsning av skönlitteratur i anslutning till kurser etc.) i klasserna. Boka tid senast två veckor innan lektionstillfälle.

SOCIALA MEDIER
Sociala medier kan användas som en ingång till källkritik, utifrån ett angreppssätt som är angeläget för eleverna i deras vardag. Vi håller, under passande kursmoment, en lektion med inriktning på sociala medier med syfte att eleverna ska få ökade kunskaper i källkritik samt resonera kring etik och ansvar i sociala medier. Boka tid senast två veckor innan lektionstillfälle.

ÖVRIGT
Har du något annat du skulle vilja samarbeta med bibliotekarierna kring, hör av dig!

VI SOM JOBBAR PÅ MEDIATEKET
Teresia Palander
E-post: teresia.palander@malmo.se
Eva Akenine
E-post:Eva Akenine@malmo.se
Jenny Johansson Uthas
E-post: jenny.uthas@malmo.se


0 kommentarer :

Skicka en kommentar