måndag 10 augusti 2015

måndag, augusti 10, 2015
1

UTLÅNING AV LÄROBÖCKER OCH KLASSUPPSÄTTNINGAR
Läraren går med sina elever och lånar. Läroböcker finns i B107 och klassuppsättningar av skönlitteratur i B111 och B017. Klassuppsättningarna måste bokas i förväg! Bokningslista hittar ni på skolans intranät (se bokningar).
När eleverna lånar måste de ha lånekort med sig - de ska inte låna på varandras kort eller använda lärarens lånekort! Elever som saknar lånekort vänder sig till bibliotekarierna.

ÅTERLÄMNING
Allt läromedel ska återlämnas i  B107 och alla klassuppsättningar av skönlitteratur ska återlämnas i B111. Böcker som tillhör läromedelscentralerna är märkta med en särskild etikett för att de inte ska blandas ihop med Mediatekets böcker. Observera att återlämningen sker klassvis. Välj "Lämna" på självutlåningsautomatens skärm. När boken blivit återlämnad ansvarar läraren för att den ställs tillbaka på rätt plats.

ELEVER SOM BYTER SKOLA
Principen är att ingen elev skall skrivas ut utan att SYV först har säkerställt att allt material är återlämnat.

NYA BÖCKER
Vid bokinköp meddelar beställande lärare ISBN-nummer, titel, antal samt hur lång lånetid som önskas till Jenny och/eller Teresia som registreras böckerna i bibliotekssystemet. Därefter skickas streckkoder, taggar och LC-etiketter tillsammans med instruktioner till läraren, som ansvarar för att varje bok utrustas enligt instruktionerna.

GALLRING
Trasiga samt borttappade böcker gallras av bibliotekspersonalen. När läraren inte längre vill använda en lärobok måste den gallras från bibliotekssystemet. Även om eleven ska få behålla boken måste den tas bort ut systemet av bibliotekarierna. Annars får eleven påminnelser på boken. Om alla exemplar av en titel ska gallras lämnas ett exemplar av titeln till Jenny eller Teresia. Bibliotekarierna meddelar därefter läraren när det är OK att kasta resten av böckerna.

KRAV
Påminnelser skickas till elever som har försenade böcker. Första och andra påminnelsen skickas med e-post. Därefter markeras boken som fakturerad. Elever med fakturerade böcker blir stoppade från vidare lån. Återlämnas fakturerade böcker kan eleven åter låna. Försvunna böcker ersätts med ett schablonbelopp på 350 kr/bok.

FRÅGOR: besvaras av oss på biblioteket, via mejl eller via anknytning 465 721 kommentarer :

  1. [...] LÄROMEDELCENTRALEN OCH B111 Skolans läromedel finns i B107, svensk och engelsk skönlitteratur i klassuppsättningar finns i B111. För mer information om läromedelsutlåning, se detta inlägg. [...]

    SvaraRadera