måndag 10 augusti 2015

måndag, augusti 10, 2015

… slutför alltid lånet ordentligt!
Det är viktigt att du avslutar varje lån med att skriva ut ett kvitto, på papper eller till din e-post. Detta är en bekräftelse på att lånet genomförts korrekt.

… låna aldrig ut böcker åt någon annan på ditt lånekort!
Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt kort, även om du inte använder boken själv.

… du är ersättningsskyldig för böcker som inte återlämnas! För böcker lånade på ditt lånekort och som inte återlämnas är du ersättningsskyldig.

… du måste lämna tillbaka ditt exemplar av boken!
Var noga med att inte förväxla din bok med någon annans! Det är viktigt att du avslutar återlämningen med att skriva ut ett kvitto, på papper eller till din e-post. Detta är en bekräftelse på att återlämningen genomförts korrekt.

… alla läroböcker ska återlämnas till läromedelscentralen!
Inga läromedel får lämnas i biblioteket!

OM DU HAR FÅTT EN PÅMINNELSE ELLER EN FAKTURA PÅ EN BOK SOM DU TROR ATT DU HAR ÅTERLÄMNAT...

… leta en gång till! Kolla hemma i bokhyllan, under sängen, hemma hos kompisen och i ditt skåp. Det är oftast så att boken faktiskt finns kvar någonstans, bortglömd och undangömd.

… kolla med dina klasskompisar! Det är vanligt att elever råkar blanda ihop sina exemplar av läroböckerna med varandra och du måste lämna in just ditt exemplar. Fundera på om du har låtit någon annan låna på ditt kort, eller om du lånat ut boken ifråga till någon annan.

… be om hjälp för att leta efter boken i läromedelscentralena! Tala med din lärare eller bibliotekarierna för att se om läroboken finns där. Om du har lämnat rätt bok och vi på något vis har missat att avregistrera den, ska boken finnas i läromedelscentralen.

… kontakta din lärare! Lärarna inom varje ämne är ansvariga för böckerna inom ämnet, så det är bara de som kan bestämma hur vi ska gå vidare i ärendet.

0 kommentarer :

Skicka en kommentar